Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


bully-off (บูล-ลิออฟ) n. vi.
1. เขี่ยลูกเมื่อเริ่มเกมส์ใหม่ในการเล่นฮ็อกกี้, การแย่งลูกในการเล่นรักบี้, เขี่ยลูก, แย่งลูก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน