Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


bullish (บูล-ลิฌ) adj.
1. อย่างวัว, เกี่ยวกับการซื้อเพื่อหวังให้ขึ้นราคา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน