Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


bull (บุล) n. adj. vt.
1. วัวตัวผู้, ปศุสัตว์ที่เป็นตัวผู้, (ช้าง) พลาย, โองการของสันตะปาปา, คำพูดที่ขัดกัน ทำให้เป็นที่ขบขัน
2. การเล่นชนิดหนึ่งใช้ลูกทรายแบน ๆ โยนลงบนกระดาน
3. คนที่ซื้อหุ้นหรือเงินตราต่างประเทศด้วยคิดว่าราคาจะขึ้น, ซื้อเพื่อหวังจะให้ราคาขึ้น, เวลาขึ้นราคา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน