Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


budget (บัจ-เอ็ท) n. adj. vt. vi.
1. กระสอบหนึ่ง, กองหนึ่ง, หมู่หนึ่ง, พวกหนึ่ง, เช่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน