Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


brutal (บรู-แท็ล) adj.
1. สัตว์, คนใจเหี้ยมอย่างสัตว์, โหดร้าย, ไม่รู้จักคิด, ทำให้ทารุณโหดร้าย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน