Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


brush (บรัฌ) n. vt. vi.
1. แปรง, พู่กัน, หางสุนัขจิ้งจอกที่เป็นพวง, ใช้แปรง
2. ถ่านเก็บไฟในไดนาไม, ประกายไฟฟ้า
3. ทำความสะอาด, ปัดด้วยแปรง, ปัด, เอาแปรงปัด
4. หมู่ไม้ต่ำ ๆ, ละเมาะ = brushwood, ปะทะกันอย่างประปราย, ประ, ฟื้น(ความรู้) ใหม่
5. ผลุนผลัน, โฉม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน