Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


brood (บรูด) n. adj. vt. vi.
1. ลูกไก่, ครอก, ครอบครัว, กก(ลูก), รำพึง, นั่งซึม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน