Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


broiler (บรอยล-เออะ) n.
1. คนทะเลาะวิวาท, เครื่องย่าง, ไก่อ่อนสำหรับย่าง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน