Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


broadside
1. (ยิง) ปืนข้างเรือพร้อมกัน, เล่นงานเปรี้ยงใหญ่, กระดาษที่พิมพ์ครั้งหนึ่งได้หน้าเดียว, ยกหน้าเดียว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน