Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


broad (บรอด) adj. adv.
1. กว้าง, กว้างขวาง, ส่วนกว้าง, ขยายให้กว้าง
2. (กลางวัน) แสกๆ, รุ่งแจ้ง, โจ่งแจ้ง, แจ้ง
3. หยาบ, ทื่อ ๆ, ไม่เกลี้ยงเกลา, ไม่สละสลวย, (เสียง)หนักอย่างชาวบ้านนอก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน