Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


briskly (บริซค-ลิ) adv.
1. กระวีกระวาด, กระฉับกระเฉง, (ลม)แรง, (การค้า)คล่อง, ทำให้คล่องขึ้น, แสดงท่ากระตือรือร้น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน