Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


bring into line
1. ทำให้เข้าแนว, ชักชวนให้เห็นพ้องด้วย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน