Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


bridge n. vt.
1. สะพาน, การเล่นไพ่ชนิดหนึ่ง เล่นด้วยกันสี่คนมีไพ่คนละ ๑๓ ใบ การแพ้ชนะอยู่ที่ฝ่ายเล่นได้ตองตามจำนวนที่ประมูลหรือไม่ถ้านับแต้มตามจำนวนที่ประมูลไว้เรียกว่า contract bridge ถ้านับแต้มตามจำนวนที่เล่นได้จริง ๆ เรียกว่า auction bridge, หมายความว่าไม่มีไพ่สำคัญในมือ, ประสาน, ต่อ, ทอดสะพานข้าม, ข้ามให้พ้น
2. สัน, ดั้ง, ดั้งจมูก
3. สะพานรับสายซอ, หย่อง
4. เครื่องวัดความฝืดของวงไฟฟ้า
5. สะพานเรือ, หอบังคับเรือ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน