Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


break (บเรค) n. vt. vi.
1. ทวน(สาบาน), พุ, ผุด, โผล่, พุ่ง, (อากาศ)เปลี่ยนแปลง, (โรงเรียน) หยุด, เลิกล้ม(การหมั้น, การเจรจา), เลิก, (รถ)เสีย, แวะ, หยุดพัก, หยุดชะงัก, สะดุด, ปรากฏ, ระเบิด, (ไฟ)เกิดไฟไหม้, ละเลย(หน้าที่), เสีย(สัตย์), ผิด(สัญญา), ฝ่าฝืน(กฏหมาย), ผาย(ลม), การทำแต้มติดต่อกันในบิลเลียด, เริ่มขึ้น(ลูก), รุ่ง, แจ้ง(ข่าว), เหตุการณ์)เกิดขึ้น, สงคราม, ข่าว, พายุ, (โรค
2. แตกแยก, ทำลาย, แหก, งัด, เด็ด, ตัด, (เสียง) สั่น, (เสียง) แตกห้าว, แตกเงิน, แตก, หัก, ต่อยแตก, ตีแตก, ต่อย, ทุบ
3. ล้ม (เจ้ามือ)
4. รื้อ, พัง
5. กระจัดกระจาย, หายไป, สลาย
6. หัวอก) แทบหัก, ทำให้(หัวใจ
7. ทำให้ขรุขระ, พรวน
8. ความบาดหมาง, แตก(กับเพื่อน), แตกออกมา(จากคณะ), ตัดไมตรี
9. ดิ้นหลุด, หลุด, ออกนอก(นอกเขต)
10. ทำให้สิ้นกำลังใจ, ทำให้สิ้นกำลังวังชา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน