Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


brawn (บรอน) n.
1. กล้ามเนื้อ, เนื้อหมูเค็ม, หมูตั้ง
2. กำลัง, พละ, ความแข็งแรง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน