Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


brash (บแรฌ) adj.
1. ด่วนได้, ไม่ไตร่ตรอง, เร่เข้าไป (เล่นการเมือง)
2. ก๋ากั่น, สะเออะ, ทะลึ่ง
3. วางโต, ทำเขื่อง
4. (ตำบล, เมือง) สนุกสนาน, เฮฮา
5. (สี) ตัดกัน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน