Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


brand (บแร็นด) n. vt.
1. ก้อนถ่าน, ตีตราด้วยเหล็กเผา, เอาเหล็กแดงจี้, ตราหน้า
2. ยี่ห้อ, ชนิด
3. ฝัง, จารึก, ประทับดาบ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน