Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


brace (บเรซ) n. p. vt.
1. เครื่องเหนี่ยวรั้งหรือค้ำจุน เช่น เชือกโยงเสา ไม้ค้ำเสาสะพาน, เชือกขึงกลอง, รั้ง, พาด, ทาบ, ดาม, ด้ามสว่านมีมือจับหมุน, จำนวนคู่หนึ่ง เช่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน