Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


botanical gardens
1. สวนพฤกษชาติ, สวนสาธารณะที่ปลูกต้นไม้ดอกไม้ไว้ให้คนชม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน