Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


boss (บ็อซ) n. vt.
1. ลายดุน, เป็นหัวหน้า, นาย, หัวหน้า, นายจ้าง, ตกแต่งด้วยลายดุนหรือลายสลัก, ลายสลัก, ทำเป็นนาย
2. ดุมล้อ, ปุ่ม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน