Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


borne pp.
1. พยุง, ดู bear ถือ, แบก, สนับสนุน, รับ, ค้ำ, หนุน
2. อดใจฟัง, ทนทาน, ทน, อดทน, ทาน
3. กด, ทำให้หนัก, เป็นภาระอันหนัก
4. นำ, พา, พัด, ถือ (จดหมาย), มี (ครรภ์), ทรงไว้
5. มีความสัมพันธ์, เกี่ยว
6. อยู่ทาง, ตรงไปทาง, มุ่งหน้า, แล่นไปทาง
7. วางท่าทาง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน