Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


boredom (โบ-ดัม) n.
1. เจาะ, ไช, คว้าน
2. ส่วนกว้างของสูบเครื่องยนต์หรือลำกล้องปืน
3. น้ำเชี่ยวที่ปากแม่น้ำ
4. ทำให้เบื่อ, น่าเบื่อ, คนที่น่าเบื่อ, คนพูดมาก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน