Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


bore (โบ) n. vt. pt.
1. พยุง, เจาะ, ไช, คว้าน, ดู bear ถือ, แบก, สนับสนุน, รับ, ค้ำ, หนุน
2. ส่วนกว้างของสูบเครื่องยนต์หรือลำกล้องปืน, ทาน, อดใจฟัง, ทนทาน, ทน, อดทน
3. น้ำเชี่ยวที่ปากแม่น้ำ, กด, เป็นภาระอันหนัก, ทำให้หนัก
4. ทำให้เบื่อ, น่าเบื่อ, คนที่น่าเบื่อ, คนพูดมาก, มี (ครรภ์), ทรงไว้, ถือ (จดหมาย), พัด, พา, นำ
5. มีความสัมพันธ์, เกี่ยว
6. อยู่ทาง, มุ่งหน้า, ตรงไปทาง, แล่นไปทาง
7. วางท่าทาง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน