Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


booty (บู-ทิ) n.
1. ทรัพย์สมบัติที่ได้มาจาการปล้นหรือการสงคราม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน