Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


boost (บูซท) n. vt.
1. พูดจายกย่อง, ส่งเสริม, เผยแพร่อย่างครึกโครม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน