Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


boon (บูน) n. adj.
1. สิ่งที่เป็นประโยชน์, (เพื่อน) ร่วมสนุกเฮฮา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน