Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


bond (บ็อนด) n. vt.
1. เครื่องพันธนาการ, พันธกรรม, สัญญาผูกมัด, หน้าที่, ความเกี่ยวพัน, ข้อผูกมัด, ผูกมัด
2. ฐานะเป็นทาส
3. พันธบัตร, ใบกู้ยืม
4. ทัณฑ์บน, เก็บไว้ที่โรงภาษีโดยมีทัณฑ์บน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน