Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


body (บอด-อิ) n.
1. ศพ, ลำตัว, ทั้งตัว, ตัว, เกี่ยวกับร่างกาย, ร่างกาย
2. คน, หมู่, พวก
3. กองหลวง, เนื้อแท้, ส่วนใหญ่, ส่วน, จำนวน
4. สภา, สมาคม, สโมสร
5. เทห์, วัตถุ, ตัวถัง
6. ดวงดาว
7. ความเหลวหรือความข้นของน้ำมัน, กำลังแอลกฮอล์ของสุรา, ความหนาของสี

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน