Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


bodily (บอด-อิลิ) adj. adv.
1. ดู body ร่างกาย, ลำตัว, ทั้งตัว, ตัว, เกี่ยวกับร่างกาย, ร่างกาย, ศพ
2. คน, หมู่, พวก
3. กองหลวง, เนื้อแท้, ส่วนใหญ่, ส่วน, จำนวน
4. สภา, สมาคม, สโมสร
5. เทห์, วัตถุ, ตัวถัง
6. ดวงดาว
7. ความเหลวหรือความข้นของน้ำมัน, กำลังแอลกฮอล์ของสุรา, ความหนาของสี

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน