Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


blue ribbon
1. ชัยชนะ, รางวัล, เกียรติยศเป็นที่หนึ่ง, เครื่องราชอิสริยาภรณ์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน