Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


blown (โบลน) pp.
1. ดอกไม้, หมัด, การถูกตี, การตี ฟัน ต่อยที่หนึ่ง, เข้าตี, ต่อสู้กัน, ต่อย, ตี, ฟัน, ชก, ออกดอก
2. เรื่องตระหนกตกใจ, เรื่องเคราะห์ร้าย
3. พัด, มีพายุพัด
4. กระพือ, หอบ, ปลิว
5. ระเบิด, พอง, สั่ง (น้ำมูก), เป่า, พ่นน้ำ, พ่นไอ
6. (แตร) ดังขึ้น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน