Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


blow up n. vt. vi.
1. เป่าให้พอง, ระเบิดออก, ขยาย (รูปถ่าย), รูปขยาย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน