Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


block (บล็อค) n. vt.
1. ทั้งระยะ เช่น, ทั้งแถว, ทั้งปึก, ทั้งก้อน
2. ท่อนไม้, ท่อนหิน
3. เขียงที่สำหรับสำเร็จโทษคนด้วยขวาน, เขียง, ตะแลงแกง
4. ไม้สำหรับอัดหมวกหรือรองเท้า
5. แม่พิมพ์, ไม้หนุนแผ่นสังกะสีหรือทองแดงสำหรับพิมพ์รูป
6. ตอน, ตั้ง, ท่อน, ปีก
7. ตึกที่แบ่งออกเป็นตอน ๆ มีถนนคั่น, ระยะจากมุมถนนหนึ่งไปถึงมุมถนนอีกแห่งหนึ่ง
8. กลุ่ม, ก้อน
9. รอก
10. เครื่องกีดขวาง, กีดขวาง, อุด, การเยียดยัดอัดแอ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน