Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


blindly (บไลนด-ลิ) adv.
1. จักษุพิการ, (กำแพง) ไม่มีประตูม่านบังตา, จนมุม, (ตรอก) ตัน, (จุด) ที่ไม่สามารถจะแลเห็นอะไรได้, (ที่) อับกระสุน, (การบิน) โดนไม่แลเห็นพิ้นดิน, (มุมถนน) ที่ไม่สามารถจะมองเห็นอีกด้านหนึ่งได้, อย่างไม่ไตร่ตรอง, อย่างคนตาบอด, ปราศจากความพินิจพิเคราะห์, ไม่พินิจพิจารณา, ไม่เปิดหูเปิดตา, ทำให้ไม่เห็นอะไร, แลไม่เห็น, ตาฟาง, ตาบอด, เครื่องตบตา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน