Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


blind (บไลนด) n. adj. vt. 
1. จักษุพิการ, (กำแพง) ไม่มีประตูม่านบังตา, จนมุม, (ตรอก) ตัน, (จุด) ที่ไม่สามารถจะแลเห็นอะไรได้, (ที่) อับกระสุน, (การบิน) โดนไม่แลเห็นพิ้นดิน, (มุมถนน) ที่ไม่สามารถจะมองเห็นอีกด้านหนึ่งได้, อย่างไม่ไตร่ตรอง, อย่างคนตาบอด, ปราศจากความพินิจพิเคราะห์, ไม่พินิจพิจารณา, ไม่เปิดหูเปิดตา, ทำให้ไม่เห็นอะไร, แลไม่เห็น, ตาฟาง, ตาบอด, เครื่องตบตา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน