Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


blaze (บเลส) n. vt. vi.
1. สว่างช่วงโชติ, ประกาศ, จ้า, ร้อน, ส่องแสง, ลุกโพลง
2. ไฟ, พลุ่ง, ฉุนเฉียว, เผา, ความร้อน
3. สลักเครื่องหมายนรกเต็มที

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน