Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


blankety-blank (บแลง-เคะทิ บแล็งค)
1. ละไว้ในฐานเข้าใจ, ใช้แทนคำสบถ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน