Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


blackout n.
1. การปิดไฟมือในโรงละครหรือในนครที่ถูกโจมตีทางอากาศ, ความมืดมน, การปิดข่าว, อาการหน้ามืด

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน