Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


blackness (บแล็ค-แน็ซ) n.
1. ดำ, สีดำ, ทำให้ดำ, เอาสีดำทา (ภาพ) ออกเสีย, ลบ
2. ดับไฟ
3. เครื่องไว้ทุกข์, เครื่องดำ
4. ตาเขียว, เขียว, ฟกช้ำ
5. มืดตื้อ, มืด

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน