Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


blacklist
1. บัญชีรายชื่อบุคคลที่ถูกสงสัยว่าจะประพฤติไม่ดี หรือที่จะต้องทำโทษ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน