Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


black (บแล็ค) n. adj. vt.
1. ดำ, คนผิวดำคนนิโกร, ลบ, เอาสีดำทา (ภาพ) ออกเสีย, ทำให้ดำ, สีดำ
2. ดับไฟ
3. เครื่องไว้ทุกข์, เครื่องดำ
4. ตาเขียว, ฟกช้ำ, เขียว
5. มืดตื้อ, มืด

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน