Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


black death
1. ไข้ร้ายแรงชนิดหนึ่ง ระบาดขึ้นในยุโรปเมื่อศตวรรษที่ ๑๔ แห่งคริสต์กาล

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน