Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


bishopric (บีฌ-อัพริค)
1. ตัวหมากรุกฝรั่งซึ่งเทียบเท่ากันโคน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน