Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


bis (บิซ) adv.
1. ทวิ, ครั้งที่สอง, คำใช้ใส่ท้ายข้อความหรือจำนวนข้อที่จำต้องเขียนเพิ่มขึ้น เช่น section 10 แล้วเติม section 10 bis

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน