Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


bird's-eye view
1. ภาพที่มองมาจากข้างบน เช่น ภาพที่ถ่ายจากเครื่องบิน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน