Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


betrayal (บิทเร-แอ็ล) n.
1. ลอบยก (เมืองให้แก่ข้าศึก), ทรยศต่อ, นอกใจ, หลอกลวงขาย, เผย (ความลับ), แสดง (ความโง่)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน