Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


beside (บิไซด-) pre.
1. ข้าง, เทียบกับ, คู่เคียงกับ, อยู่ข้างหนึ่ง, ไม่เกี่ยวกับ, ห่างจาก, นอกจาก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน