Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


bereaved (บิรีฝด-)
1. ทำให้หมด(คำพูด), หมด (หวัง, กำลัง), คร่าเอาไปเสีย, ทำให้เสีย(ญาติมิตรเนื่องจากตาย), ความทุกข์โศกเนื่องด้วยมรณกรรม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน