Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


bent n. adj. pt. pp.
1. โก่ง, ตั้งใจ, มุ่งหมาย, ความถนัด, ดู bend โค้ง, โน้ม, น้าว, ก้ม, คุก (เข่า), คุ้ง, งอ, คด, โค้ง, หัวโค้ง
2. ยอม, คำนับ, น้อม
3. ดัด
4. เลี้ยว, เบือน, หัน, มุ่งใช้ (สติปัญญา), บ่าย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน