Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


bench mark
1. รอยสลักบนเครื่องจักร เพื่อเป็นเครื่องหมาย, หมุดรังวัด

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน